Ambalaj; malların iyi şekilde muhafaza edilmeleri ve taşınabilmeleri için konuldukları kap ve zarflardır.Ambalajlama, bir malın son tüketiciye bozulmaksızın ve en az maliyetle ulaştırılmasını sağlayan bir araçtır.Ambalaj, bir satış yerinde reklam aracıdır.Tüketicinin ilgisini çeker ve kapsadığı mala ilişkin nesnel ve duygusal bilgilenmeyi sağlar. Tüketicinin bir malı evinde her kullanışında, onunla ilgili İmaj ve tutumları güçlendirme işlevini yerine getirir.Ambalaj görsel yolla yapılan bir satış görüşmesidir.Ambalaj içine konan ürünün anlamını taşıyan bir araçtır.Kısacası ambalaj “sessiz bir iletişim aracı”dır.

Ambalajın Özellikleri

Ürünü Korur Ekonomi demektir.

Ürünün Bozulmasını Engeller. Koruyucu Tedbirdir.

Masrafları Azaltır. Tüketicilere Kolaylık Sağlar

Bilgi verir. Ürünün Kurcalanmasını Önler

Hijyen sağlar. Hayatı Kolaylaştırır.